Pomniki Wielkiej Wojny

Poniżej prezentujemy zdjęcia pomników poświęconych mieszkańcom naszych ziem, poległych w I wojnie światowej. Część z nich, to oryginalne obiekty z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, do których dodano tablice z nazwiskami ofiar II wojny światowej. Częśc to współcześnie zrekonstruowane pomniki, pozostałe zaś są całkowicie współczesnymi budowlami. Wszystkie fotografie wykonano w okresie kwiecień - lipiec 2014 roku. 

Kolejność zdjęć alfabetyczna, według nazw miejscowości (nazwa miejscowości wyświetla się po najechaniu kursorem na zdjęcie).