1,6 miliona różnicy

środa, 8 Styczeń, 2014 - 20:30

Co nie wyszło? • Do 17 grudnia firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych miały składać swoje oferty do przetargu na obsługę gminy Krapkowice. Oferty złożyły dwa podmioty, jednak zaproponowane przez nie kwoty znacznie przewyższały 3 500 000 złotych, czyli tyle, ile na ten cel zarezerwowała sobie w budżecie gmina Krapkowice.

- Unieważniliśmy to postępowanie przetargowe. My mieliśmy na ten cel przygotowane 3,5 mln złotych, a tańsza oferta opiewała na 5,1 mln zł… – tłumaczył burmistrz Andrzej Kasiura.

Więcej na 9. stronie aktualnego wydania „Nowin Krapkowickich”

Dodaj komentarz