25 sesja w Gogolinie

piątek, 30 Listopad, 2012 - 16:15

W środę (5 grudnia) o 16.00 w sali pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Gogolinie odbędzie się 25. sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. W zawiadomieniu przesłanym nam przez przewodniczącego rady Franciszka Holeczka czytamy, że w porządku obrad przewidziano między innymi:

- ustalenie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń,

- rozpatrywanie projektów uchwał dotyczących odpadów komunalnych,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin,

- zmiany budżetu gminy na 2012 rok.