Osiedla bez zmian

piątek, 28 Wrzesień, 2012 - 15:30

Zdzieszowice • 174 mieszkańców osiedla Piastów 1 wystąpiło do zdzieszowickiej Rady Miejskiej z propozycją zmian granic osiedli Piastów I i Starej Części Miasta (SCM). Mieszkańcy wnosili o włączenie obszaru ulicy Górnej od numerów 2 do 14 i 1 do 23, które znajdują się w ramach Starej Części Miasta do osiedla Piastów 1.
Jednak mieszkańcy Starej Części Miasta podczas spotkania, które odbyło się pod koniec czerwca, negatywnie zaopiniowali pomysł zmiany granic swojego osiedla. „Ulica Górna zawsze należała do Starej Części Miasta i nie widzimy potrzeby aby to zmieniać” – pisali w swoim oświadczeniu mieszkańcy SCM. Uchwała ogólnego zebrania mieszkańców SCM poprzedzona była głosowaniem jawnym. Przeciw zmianie granicy SCM opowiedziało się jednogłośnie 28 mieszkańców obecnych na zebraniu. Pod uchwałą podpisała się przewodnicząca zarządu osiedla Eryka Wykop.

Cały artykuł do przeczytania w dwudziestym piątym numerze “Nowin”.