Oświatowy pat

czwartek, 28 Listopad, 2013 - 14:30

Powiat. Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego po prawie sześciu godzinach skończyła się patem w najważniejszej sprawie jaką mieli uchwalić powiatowi radni. Po dyskusji samorządowcy zdecydowali, że spotkają się jeszcze raz w najbliższym czasie. Powodem ich spotkania była próba „racjonalizacji finansów w powiatowej oświacie”.

Zarząd ze starostą Maciejem Sonikiem chce aby obsługę administracyjną szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przenieść z tych placówek do starostwa. Nadzór powiatowych urzędników miałby zdyscyplinować wydatki w szkołach i przynieść oszczędności w wysokości około 200 tysięcy złotych rocznie. – Teraz administracją zajmuje się 11 osób my uważamy, że może to robić cztery – mówił starosta. Radni mieli pretensje, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad zbyt szybko i że nie jest odpowiednio przygotowany i uargumentowany.  Ostatecznie postanowili wycofać projekt z porządku obrad. Wrócą do niego już w najbliższy wtorek (3.12) na posiedzeniu połączonych komisji stałych.

Więcej o sesji w najbliższym numerze „Nowin Krapkowickich”.

Czytaj „Nowiny Krapkowickie” – Twoje źródło wiarygodnych informacji!