Powiatowe wydarzenia

czwartek, 27 Czerwiec, 2013 - 12:45

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego. Przy sześciu głosach wstrzymujących zarząd powiatu krapkowickiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2012 rok. Radni zajmowali się także pismem szczególnie ważnym dla wiceprzewodniczącego rady Stanisława Burkata.

Na sesji gościli wiceburmistrz Gogolina Krzysztof Długosz i nowy prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Tomasz Kilka. Jednak już na samym początku obrad radni nie wyrazili zgody na włączenie do porządku obrad projektu uchwały wyrażającego zgodę, bądź nie wyrażającego na zwolnienie wiceprzewodniczącego Burkata z jego dotychczasowego miejsca pracy. Za włączeniem projektu uchwały był jedynie przewodniczący rady Józef Bukowiński, przeciw wszyscy pozostali radni. Ostatecznie radni powołali speckomisje „do rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Stanisławem Burkatem bez wypowiedzenia z winy pracownika” w składzie: Albert Macha, Tomasz Sokołowski, Maciej Sonik, Sabina Gorzkulla – Kotzot, Krystian Komander.

Więcej w następnym wydaniu Nowin Krapkowickich (ukaże się 2 lipca)