Problem z bobrami

środa, 28 Listopad, 2012 - 16:00

Powiat • Rolnicy, którzy mają pola położone blisko Odry, skarżą się, że woda podtapia ich włości oraz narusza obwałowania. Szkody te wynikają z żerowania na tym terenie bobrów, które od kilku lat zadomowiły się w dorzeczu Odry i Osobłogi.

Bóbr jest zwierzęciem w Polsce chronionym, a o tym, że w wyniku jego działalności na obszarze, w którym występuje, często następują szkody, przekonują się nie tylko sami rolnicy, ale i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Krapkowicach, który nadzoruje obwałowania i czuwa nad drożnością rzek i cieków wodnych uchodzących do Odry.

Polecamy do przeczytania cały artykuł w 34. numerze “Nowin”.