"Zamek" skontrolowany

środa, 18 Grudzień, 2013 - 09:45

Krapkowice. Powiatowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich. W protokole pokontrolnym, który 22 listopada został przekazany staroście Maciejowi Sonikowi radni stwierdzili nieprawidłowości.

Przedmiotem przeprowadzonej 8 listopada kontroli były zamówienia publiczne realizowane w 2012 roku. Okazało się, że zespół kontrolny w składzie Marek Pietruszka, przewodniczący KR, Jerzy Mikus, Mirosław Michalak i Albert Macha wykrył szereg nieprawidłowości, które zgodnie z zaleceniami miały zostać wyjaśnione przez dyrektor placówki Janinę Barbarę Kos.

Więcej o tej sprawie w aktualnych „Nowinach Krapkowickich”.

Dodaj komentarz